Aabida
Aabida Origin:
Muslim
Aabida Pronounce:
Meaning of Aabida:
Variant of Abida: Worshippess. Adoress..
Aabida in Wiki Encyclopedia: Wikipedia
Like the Name Aabida?
BOYS
GIRLS
+ Aabida

Meaning and origin of the baby name aabida. Meaning of aabida. What does aabida mean? aabida origin. Information about aabida.

Aabida originates in Muslim language and means Variant of Abida: Worshippess. Adoress..