Godwin
Godwin Origin:
English
Godwin Pronounce:
Meaning of Godwin:
From the Old English Godwine, meaning friend of God.
Godwin in Wiki Encyclopedia: Wikipedia
Like the Name Godwin?
BOYS
+ Godwin
GIRLS

Meaning and origin of the baby name godwin-2. Meaning of godwin-2. What does godwin-2 mean? godwin-2 origin. Information about godwin-2.

Godwin originates in English language and means From the Old English Godwine, meaning friend of God.