Godwin
Godwin Origin:
Teutonic
Godwin Pronounce:
Meaning of Godwin:
God's friend.
Godwin in Wiki Encyclopedia: Wikipedia
Like the Name Godwin?
BOYS
+ Godwin
GIRLS

Meaning and origin of the baby name godwin-3. Meaning of godwin-3. What does godwin-3 mean? godwin-3 origin. Information about godwin-3.

Godwin originates in Teutonic language and means God's friend.