Kantha
Kantha Origin:
Hindi
Kantha Pronounce:
Meaning of Kantha:
Wife.
Kantha in Wiki Encyclopedia: Wikipedia
Like the Name Kantha?
BOYS
GIRLS
+ Kantha

Meaning and origin of the baby name kantha. Meaning of kantha. What does kantha mean? kantha origin. Information about kantha.

Kantha originates in Hindi language and means Wife.